1. Trang chủ
 2. 6. Khác
 3. 1. Tính năng mới

1. Tính năng mới

R4 – Ngày phát hành 21/01/2021

I. Tiện ích

 1. Cho phép lập Hợp đồng bán hàng theo mã quy cách
 2. Khi lập chứng từ bán hàng kiêm PXK có nhập mã quy cách, bổ sung thông tin “Số lượng tồn kho theo chứng từ bán hàng” để tránh gây khó hiểu cho người sử dụng khi không cất được chứng từ do xuất quá SL tồn theo CTBH
 3. Khi lập Phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng, cho phép mang cả thông tin mã quy cách từ chứng từ mua hàng sang để không mất thời gian nhập liệu lại
 4. Cho phép copy dữ liệu từ Excel hoặc nhập khẩu từ Excel, Xml cho cột số liệu kỳ trước/năm trước trên Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ…) với dữ liệu không liên năm giúp kế toán nhanh chóng lập BCTC mà không cần gõ lại
 5. Bỏ cảnh báo khi lập tờ khai thuế TNCN tháng/quý mà không phát sinh tiền thuế TNCN theo điểm mới của luật quản lý thuế tại nghị định 126/2020/NĐ-CP
 6. Kế toán muốn không cho phép kết nối đến tài khoản MeInvoice có Mã số thuế (MST) khác MST trên Cơ cấu tổ chức để hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra
 7. Khi thực hiện 1 tính năng của HĐĐT mà chưa kết nối với Tài khoản MeInvoice, Kế toán muốn sau khi kết nối thành công sẽ giữ nguyên tại tab đang làm việc để không mất công chuyển tab
 8. Cho phép lập Hợp đồng mua hàng theo mã quy cách
 9. Báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã nhận, chưa nhận; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…)
 10. Báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo mã quy cách (thể hiện số lượng từng mã quy cách đã giao, chưa giao; giá trị đã thực hiện của từng mã quy cách…)
 11. Cho phép nhập khẩu tờ khai quyết toán thuế TNCN (mẫu 05/QTT-TNCN) từ Excel vào để lưu trữ và nộp tờ khai
 12. Bổ sung, cải tiến cảnh báo để đáp ứng việc quản lý, tránh sai sót hóa đơn theo quy định mới tại nghị định 125/2020/NĐ-CP
 13. Bổ sung phụ lục miễn giảm thuế TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN 2020 cho DN có doanh thu không quá 200 tỷ và cập nhật cấu trúc XML 2.3.9
 14. Hướng dẫn kế toán cách xem báo cáo cho đúng, vì sao không có số liệu lên
 15. Bổ sung thêm cột số lượng quy cách chưa giao/chưa nhận khi lập chứng từ bán/mua từ đơn hàng để người sử dụng dễ hiểu hơn

II. Báo cáo phân tích

 1. Bổ sung báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị để giúp giám đốc đánh giá được tình hình doanh thu của từng đơn vị cũng như so sánh giữa các đơn vị với nhau
 2. Bổ sung báo cáo phân tích kết quả kinh doanh (chi tiết từng loại doanh thu, chi phí) của từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị, giúp giám đốc đánh giá được KQKD của từng đơn vị và so sánh giữa các đơn vị với nhau
 3. Bổ sung báo cáo phân tích chi phí theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị giúp giám đốc theo dõi, kiểm soát tình hình chi phí của từng đơn vị
 4. Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích, quản lý được chi tiết chi phí theo tài khoản và theo từng khoản mục chi phí và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…
 5. Bổ sung báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian giúp ban lãnh đạo phân tích doanh thu chi tiết theo từng loại và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…

III. Yêu cầu nội bộ

 1. Cải tiến câu cảnh báo chứng thư số hết hạn khi phát hành HĐĐT dễ hiểu hơn và nhắc nhở chứng thư số sắp hết hạn để người sử dụng gia hạn kịp thời, không gián đoạn công việc
 2. Kiểm tra và cảnh báo khi đăng ký GPSD có Mã số thuế (MST) khác với MST dữ liệu để hạn chế sai sót
 3.  Cải tiến cách xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ trường hợp đăng ký GPSD bằng file để NSD chỉ phải xác nhận thỏa thuận chính thức 1 lần
 4. Cho phép xác nhận thỏa thuận thay đổi của meInvoice ngay trên SME

R3 – Ngày phát hành 25/12/2020

I. Quản lý VTHH theo mã quy cách 

 1. Cho phép lập báo giá theo mã quy cách đối với VTHH quản lý theo mã quy cách
 2. Cho phép lập đơn mua hàng theo mã quy cách
 3. Cho phép lập đơn đặt hàng theo mã quy cách
 4. Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Hóa đơn thì thông tin mã quy cách trên hóa đơn sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại
 5. Kế toán muốn khi lập Chứng từ mua hàng từ Chứng từ bán hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ bán hàng sẽ được mang sang chứng từ mua hàng để không mất công sửa lại
 6. Kế toán muốn khi lập Chứng từ bán hàng từ Chứng từ mua hàng thì thông tin mã quy cách trên chứng từ mua hàng sẽ được mang sang chứng từ bán hàng để không mất công sửa lại
 7. Khi xuất hóa đơn từ chứng từ bán hàng, Kế toán muốn có thể kế thừa được thông tin mã quy cách đã có trên chứng từ bán hàng sang hóa đơn để không mất công sửa lại
 8. Khi lập chứng từ theo mã quy cách, số lượng trên form nhập mã quy cách sẽ được tự động cập nhật ra form chứng từ bên ngoài để người sử dụng không phải tính toán số lượng VTHH trước khi nhập mã quy cách chi tiết
 9. Bổ sung thêm cột “Mã quy cách” trên các chứng từ có nhập mã quy cách để người sử dụng dễ dàng nhìn thấy tính năng này và có thể xem lại thông tin mã quy cách khi cần
 10. Khi lập các chứng từ mua hàng, nhập kho, kế toán muốn được gợi ý mã quy cách để chọn luôn mà không cần phải nhớ mã quy cách là gì

II. Tiện ích khác

 1. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng VRB trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 2. Kế toán muốn có thể lập UNC theo mẫu mới nhất của ngân hàng Liên Việt Post Bank trực tiếp từ phần mềm để không mất thời gian lập ngoài excel
 3. Quản lý được 1 chứng từ bán hàng xuất được nhiều hóa đơn
 4. Kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo được trong trường hợp dữ liệu đang có vấn đề về lỗi để KH nắm được chủ động trong công việc
 5. Kế toán muốn cập nhật được đơn giá trên PNK khi đơn giá vốn trên PXK xuất hàng cho chi nhánh tương ứng thay đổi để không mất công sửa lại từng PNK
 6. Cải tiến hiệu năng chức năng bỏ ghi sổ do tiêu tốn thời gian trên đường truyền
 7. Cho phép kế toán có thể in theo lô khi có nhu cầu mà không cần phải thay đổi thiết lập
 8. Bổ sung tính năng gửi zalo trên báo cáo tĩnh
 9. Cho phép NSD cập nhật lại được số dư nhập sai 1 cách nhanh nhất
 10. Bổ sung thêm tiện ích lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng, Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ giúp việc nhập liệu nhanh hơn
 11. Khi NSD nhập liệu nếu thiếu, sai thông tin khi Cất chứng từ cảnh báo thì focus vào thông tin thiếu, sai để nhìn thấy ngay mà không mất thời gian tìm
 12. Thay đổi hành xử khi nhắc nhở một số công việc tự động như khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC giúp giảm thiểu thao tác của kế toán khi thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hàng kỳ
 13. Xây dựng công cụ Add-on để khi sửa mẫu chứng từ, báo cáo… thì có thể nhanh chóng chuyển ra cho khách hàng sử dụng mà không phải chờ đợi built…
 14. Cải tiến Bàn làm việc: Ngầm định hiển thị biểu đồ ở các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho để người sử dụng có thể xem ngay mà không cần nạp lại dữ liệu mỗi khi thoát khỏi phần mềm

R2 – Ngày phát hành 30/11/2020

 1. Tư vấn mong muốn bổ sung thêm 1 số nội dung kiểm tra về Giá thành trong “Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách” để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn.
 2. Kế toán muốn hiển thị được cột mục thu/chi trên Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết TK để tiện đối chiếu với Báo cáo dòng tiền
 3. Phát triển tính năng tìm kiếm file dữ liệu từ ổ cứng, từ cổng usb, từ Network, sắp xếp dữ liệu theo thời gian, tích đúp vào file dữ liệu có thể đăng ký và Phục hồi dữ liệu đó luôn
 4. Bổ sung thêm tính năng kết xuất phần mềm, mẫu biểu ra 1 file, chuyển file này sang máy trạm mới tích đúp và sẽ tự tải bộ cài, cài đặt copy mẫu biểu đã chỉnh sửa qua
 5. Tư vấn muốn có Báo cáo đối chiếu Doanh thu giữa Báo cáo bán hàng và Sổ chi tiết TK doanh thu để khách hàng tự kiểm tra mà không cần gọi điện thoại cho tư vấn
 6. Kế toán muốn khi Quản lý PXK Kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý giống HĐĐT thì khi thực hiện lệnh Xóa PXK Kiêm vận chuyển nội bộ/PXK gửi bán đại lý đã cấp số và phát hành vẫn cho phép khóa sổ kỳ kế toán.
 7. Bổ sung validate Chỉ tiêu [14] trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN của tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/QTT-TNCN theo cập nhật HTKK 4.4.6 ngày 16/10/2020 của Tổng cục thuế
 8. Cập nhật các điểm mới theo HTKK 4.4.7
 9. Cho phép lựa chọn sử dụng chung thiết lập gửi email hóa đơn để gửi báo cáo, chứng từ
 10. Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên Excel để dán vào giao diện nhập liệu, giúp nhập liệu nhanh chóng mà không phải tạo file nhập khẩu từ Excel
 11. Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền mặt từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 12. Cho phép hạch toán chứng từ chi tiền gửi từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 13. Cho phép hạch toán chứng từ nghiệp vụ khác từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 14. Cho phép hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng từ Hóa đơn điện tử nhà cung cấp
 15. Tự động kiểm tra trạng thái TBPH hóa đơn trên trang của TCT để cảnh báo cho kế toán khi phát hành hóa đơn không đúng quy định
 16. Kế toán mong muốn gửi được báo cáo, chứng từ qua zalo
 17. Cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện thanh toán tiền mặt cho hóa đơn trên 20 triệu để tránh việc bị loại trừ hóa đơn khỏi chi phí khi tính thuế
 18. Kết nối với phần mềm Softdream để phát hành hóa đơn điện tử
 19. Cập nhật xác nhận và tra cứu thỏa thuận dịch vụ các sản phẩm
Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận